پیشنهاد می‌کنیم

به‌شدت

ویژگی‌های واژه
مقولۀ واژگانی: قید
آوانگاری: beSeddat
دلیل
پیشنهاد فرهنگ املایی
در فرهنگ املایی وجود ندارد.